ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності 073«Менеджмент»

2018-2019 нр 

 

1.                 Місце екологічного менеджменту в загальній системі управління.

2.                 Формування та управління комп’ютеризованою інформаційною логістичною системою підприємства.

3.                 Аналіз та оцінка бізнес-потенціалу підприємства.

4.                 Управління матеріальними запасами підприємства.

5.                 Управління економічною стійкістю підприємства.

6.                 Використання системи методів управління у діяльності ….(вказати назву підприємства)

7.                 Менеджмент системи збуту у діяльності …(вказати назву підприємства)

8.                 Роль соціальної відповідальності в системі управління підприємством ……(вказати назву підприємства)

9.                 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

10.            Системи управління якістю продукції. …(вказати назву підприємства)

11.       Психологія та етика ділових відносин в системі управління підприємством.

12.       Необхідність інформації та її використання в підприємстві.

13.       Вивчення стратегії і тактики сучасного менеджменту в підприємстві.

14.       Розробка та ухвалення управлінських рішень в підприємстві.

15.       Антикризове управління підприємством.

16.       Застосовування функції «контроль» в управлінні підприємством.

17.       Використання інноваційного менеджменту в підприємстві.

18.       Використання системи методів управління.

19.       Дослідження керівництва та ролі лідерства в колективі.

20.       Управління конфліктними ситуаціями та стресами в підприємстві.

21.       Комунікації в системі менеджменту підприємства.

22.       Організація менеджменту персоналу в підприємстві.

23.       Застосовування функції «планування» в системі управлінні підприємством.

24.       Організація праці керівників і фахівців в підприємстві.

25.       Застосовування функції «організація» в системі управлінні підприємством.

26.       Фінансовий менеджмент підприємства.

27.       Управління підрозділом тваринництва в підприємстві.

28.       Операційний менеджмент в підприємстві.

29.       Застосовування функції «мотивація» в системі управлінні підприємством.

30.       Управління підрозділом рослинництва в підприємстві

 

Викладач    _____________ О.В. Тайлакова

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії  економічних дисциплін